Space
Space

PRACUJEME
S NEJLEPŠÍMI

Udělej to samé. Přidej se k First Stopu!

Najdi práci ve svém okolí

Našli jsme pro tebe 0 nabídky

Koho hledáme
Kde
Kontakt
Detaily

Prohlédni si video
ZJISTI, KDO JSME

MECHANIK


Očekáváme:

 • Znalosti v oblasti konstrukce a provozu automobilů
 • Minimálně 3 roky zkušeností práce na obdobné pozici
 • Schopnost vykonávat údržbové činnosti v oblasti pneumatik a náhradních dílů (brzdy, odpružení, olej, filtry, baterie ...)
 • Ochota se vzdělávat a získávat zkušenosti při práci s různými automobilovými značkami
 • Otevřenost k výcvikovým kurzům, novým technologiím a týmové práci

Popis práce:

 • Jako člen týmu se staráš o to, jak dílna vypadá a působí, dohlížíš na pořádek a plníš úkoly, které ti byly svěřeny
 • Vždy máš na sobě upravené a čisté firemní oblečení – First Stop/Bridgestone
 • Poskytuješ údržbu a opravy automobilů dle svých nejlepších znalostí a dovedností
 • Optimálně využíváš svěřené nářadí a zařízení
 • Znáš a dodržuješ normy Bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 • Budeš pokračovat v učení a získávání zkušeností, abys byl schopen v budoucnu provádět údržbu na hybridních, elektrických autech a na autech poháněných palivovými články
 • Spolupracuješ se svými kolegy a nadřízenými
 • Pro své méně zkušené kolegy funguješ jako jejich vzor a mentor
 • Dohlížíš na to, že všichni zákazníci odcházejí spokojení

PRACOVNÍK V PNEUSERVISU
(MONTÉR PNEUMATIK)


Očekáváme:

 • Zájem o motorismus
 • Ochotu pracovat a získávat zkušenosti v servisu
 • Základní znalosti o konstrukci a provozu automobilů
 • Probíhající nebo ukončené studium na škole s technickým nebo automobilovým zaměřením a/nebo zkušenosti v oboru
 • Ochotu a kladný postoj k výcvikovým kurzům, novým technologiím a týmové práci

Popis práce:

 • Jako člen týmu se staráš o to, jak dílna vypadá a působí, dohlížíš na pořádek a plníš úkoly, které ti byly svěřeny
 • Vždy máš na sobě upravené a čisté firemní oblečení – First Stop/Bridgestone
 • Poskytuješ služby související s montáží pneumatik dle svých nejlepších znalostí a dovedností
 • Optimálně využíváš svěřené nářadí a zařízení
 • Znáš a dodržuješ normy Bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 • Budeš pokračovat v učení a získávání zkušeností, abys byl schopen v budoucnu zastat komplikovanější výzvy
 • Spolupracuješ se svými kolegy a nadřízenými
 • Dohlížíš na to, že všichni zákazníci odcházejí spokojení

ZÁKAZNICKÝ SERVIS


Očekáváme:

 • Máš rád lidi a rád s nimi komunikuješ
 • Rád se usmíváš, protože víš, že to je důležitý aspekt zákaznícké podpory a prodeje
 • Jseš ochotný se podělit o své znalosti a být nápomocen
 • Máš znalosti v oblasti konstrukce a provozu osobních automobilů
 • Dokážeš přesvědčit zákazníka, že bezpečnost na silnici je důležitá
 • Rád používáš nebo by ses rád naučil jak používat elektronický katalog náhradních dílů a jiné počítačové systémy
 • Zajímá tě motorismus a rád by ses v tomto oboru rozvíjel

Popis práce. Pravděpodobně budeš první, kdo zákazníka přivítá a také poslední, kdo se s ním rozloučí a proto:

 • jseš milý k zákazníkům a potencionálním zákazníkům
 • Vždy máš na sobě upravené a čisté firemní oblečení – First Stop/Bridgestone
 • Snažíš se poznat potřeby zákazníků a reagovat na ně nabídkou na výměnu a opravu specifických elementů (pneumatiky, díly, doplňky ...)
 • Spolupracuješ s mechaniky a pracovníky dílny, aby zákazník dostal své auto včas
 • Spolupracuješ s dodavateli pneumatik, náhradních dílů a doplňků
 • V závislosti na lokálních podmínkách jseš součástí objednávání zásob
 • Využiješ nabídky Fist Stop k rozšíření znalostí a zkušeností a zúčastníš se nabízených kurzů
 • Spolupracuješ se svými kolegy a nadřízenými
 • Dohlížíš na to, že všichni zákazníci odcházejí spokojení

BENEFITY
PRÁCE VE FIRST STOPU

Přístup k nejnovějším automobilovým trendům a technologiím

Práce s různými automobilovými značkami

Podpora největšího výrobce pneumatik na světě - skupiny Bridgestone

Účast na komplexních školeních

Flexibilní pracovní doba přizpůsobená tvým potřebám

Příležitost rozvíjet své znalosti, dovednosti a kompetence

Účast v soutěžích a programech na podporu prodeje

Práce se skvělými lidmi v přátelské atmosféře

Prestiž práce s nejlepšími

Možnost přemístění v rámci sítě


Formulář žádosti:

Přilož životopis(formáty: .pdf, .doc, .docx)*

*Povinné údaje

Klikając przycisk „wyślij”, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Klauzulą Informacyjną ,  akceptujesz jej treść i rozumiesz, że poprzez dobrowolne podanie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane kontaktowe, wyrażasz dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie przez [ ] w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na który aplikujesz.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest [ ].
Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest przeprowadzenie rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym ocena i weryfikacja Twoich kompetencji do pracy na oferowanym stanowisku oraz dokonanie selekcji zgłoszonych kandydatów oraz ewentualnie ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nas rekrutacji.
Przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie zgodnie z Klauzulą Informacyjną . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych kliknij TUTAJ.

 1. ADMINISTRATOR

  Administratorem Twoich danych osobowych jest [ ]. Administrator danych decyduje o tym, w jakich celach i w jaki sposób Twoje dane będą przetwarzane.

 2. DANE KONTAKTOWE

  W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem:

  • mailowo: ;

  • za pośrednictwem poczty: [ ] (z dopiskiem: „Dane osobowe”);

  • osobiście w siedzibie Administratora.

 3. CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym oceny i weryfikacji Twoich kompetencji do pracy na oferowanym stanowisku oraz dokonanie selekcji zgłoszonych kandydatów oraz ewentualnie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nas rekrutacji.

 4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH I WYRAŻENIA ZGÓD

  • podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże podanie niektórych danych jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego a ich niepodanie może uniemożliwić Twój udział w rekrutacji; mamy na myśli dane określone art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz dane kontaktowe oraz jakiekolwiek dane umożliwiające kontakt z Tobą; w niektórych przypadkach koniecznym będzie dla nas dokonanie oceny Twoich kwalifikacji poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów

  • wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne i udział w takiej rekrutacji nie jest uzależniony od takiej zgody; nie musisz umieszczać takich danych w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym

  • podane dane będą przetwarzane:

   • na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy - w zakresie nimi objętym

   • w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przez zawarciem umowy o pracę – na przykład celem kontaktu z Tobą

   • celem oceny Twoich kwalifikacji (jeśli dotyczy) – w zakresie wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji oraz oceny rekrutacji w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla przeprowadzenia takiej oceny

   • celem ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji – w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami

   • na podstawie wyrażonej zgody (w zakresie danych podanych dobrowolnie na cele konkretnej rekrutacji)

  • w toku rekrutacji możemy podjąć decyzję, że przetwarzanie niektórych danych (podanych dobrowolnie przez Ciebie) jest konieczne celem przeprowadzenia rekrutacji (np. oczekiwane wynagrodzenie) – będziemy je wtedy przetwarzać w związku z naszym uzasadnionym interesem

 5. ZGODA

  Pamiętaj, że możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać za pośrednictwem kanałów komunikacji podanych w pkt II powyżej. Możesz również cofnąć ją w odpowiedzi na wysłaną ofertę pracy.  Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu realizacji procesu rekrutacyjnego pozostaje bez wpływu na ten proces.

 6. ODBIORCY DANYCH

  Na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Twoje dane mogą zostać przekazane przez nas doradcom rekrutacyjnym, dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania rekrutacjami oraz Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Odział w Polsce z siedzibą w Warszawie w zakresie administrowania stroną, na której składasz aplikację.

 7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane jedynie w zakresie i czasie koniecznym do zrealizowania danego celu tak długo jak będziemy mieli do tego podstawę prawną:

  • dane osobowe określone na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 2981 Kodeksu Pracy - w zakresie nimi objętym będą przetwarzane do momentu gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, na które aplikujesz a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego - do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora

  • dane przetwarzane w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przez zawarciem umowy o pracę – na przykład celem kontaktu z Tobą będą przetwarzane do momentu gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, na które aplikujesz a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego - do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora

  • wyniki zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji oraz ocena rekrutacji oraz inne dane, co do których podjęto decyzję o konieczności ich przetwarzania celem przeprowadzenia rekrutacji będą przetwarzane do momentu gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, na które aplikujesz a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego - do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora

  • dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie na podstawie zgody w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji – będą przetwarzane do momentu wycofania Twojej zgody nie dłużej niż gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko, na które aplikujesz

  • wszystkie dane osobowe uzyskane od Ciebie w toku rekrutacji przetwarzane celem umieszczenia Twojej aplikacji w naszej bazie na podstawie Twojej zgody – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres 1 roku od momentu jej udzielenia

 8. TWOJE PRAWA

  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

  dostępu do Twoich danych

  w każdym czasie możesz się dowiedzieć jakie dane Administrator przetwarza oraz otrzymać kopię Twoich danych

  sprostowania Twoich danych

  gdy zauważysz, że są one nieprawidłowe albo gdy np. gdy zmieniłeś/zmieniłaś Twoje nazwisko, numer telefonu, adres e-mail

  usunięcia Twoich danych

  • gdy Twoje dane, które podałeś, nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora;
  • gdy zgłosisz zasadny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
  • gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy usunięcie Twoich danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa

  do ograniczenia przetwarzania Twoich danych

  • gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe możesz zażądać, aby nie były one dalej przetwarzane przez czas, w którym Administrator sprawdzi ich prawidłowość;
  • gdy Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie chcesz, żeby zostały usunięte;
  • dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Tobie w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu, w którym Administrator ustali, czy podstawy przetwarzania przeważają nad podstawą Twojego sprzeciwu

  do przenoszenia Twoich danych

  otrzymanie Twoich danych w czytelnym formacie i przekazania ich innemu wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, chyba że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych (np. Twoje dokumenty aplikacyjne możemy przesłać innemu, wskazanemu przez Ciebie pracodawcy)

  do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

  w przypadku przetwarzania danych na podstawie usprawiedliwionego interesu Administratora przy  czym Administrator zachowuje prawo do wykazania istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

  Nie będą podejmowane wobec Ciebie zautomatyzowane decyzje. Proces rekrutacyjny każdorazowo prowadzony jest przez uprawnionego przez Administratora rekrutera.

 10. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub powstania domniemanego naruszenia. W Polsce organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Tvoje žádost byla zaslána.
Děkujeme!